sarikok

Qaraciyər uzunsov dördbucaq şəkil, yastı və tutqun qırmızı rəngdə olub 1500 qram ağırlığındadır. O, asan kəsilir və didilir; ona görə də çox vaxt yüngül təzyiqdən, və ya zədədən tez parçalanır. Bədəndən çıxarılmış qaraciyər yumuşaq olduğu üçün öz şəklini itirir.

Qaraciyərdə rüşeym dövründə qırmızı qan kürəcikləri hasil olur, beləliklə o, qanyaradıcı vəzifə icra edir. Bundan başqa o, həm də mühafizə vəzifəsini daşıyır. Buna baxmayarq çoxlu dərman qəbul etmək və düzgün qidalanmamaq onun fəaliyyətinə mənfi təsir edə bilir. Lakin bəzi tərəvəzlər var ki, bu orqanın funksiyalarının tənzimlənməyinə kömək edir, ən əsası da onu zərərli maddələrdən təmizləyir.
Həmin tərəvəzləri təqdim edirik.

Azvision.az