4 iyun qiyamı mövzusunda sərasər 25 il əhatəli və silsiləvi şəkildə yazandan sonra, nəhayət, iki il öncə belə bir qənaətə gəlmişdim ki, olan olub, torba

Yaxud tam qapanışdan alacağımız zövqlər haqda Deyir, hər yeri bağlayırsınız, bəs biz iki gün çörəyi haradan alacağıq. Əcəb savadsız yanaşmadır. Bunlar elə həmişə belə eləyirlər.