Dünyada bir neo-millətçilik dalğası kükrəyib, bilirsiniz. Başda ABŞ gəlir.

Ötən yazımda ayının kəndə hücumu haqda yazmalıydım, yer qalmamışdı. Mövzu nədir?