Ailə dəyərləri

“Bir dəli şeytan deyir, aç bəd başın, Gəl bu həramzadələrin at daşın, Bir-birinə qat bacısın, qardaşın, Əz bədənin, üz boğazın, kəs başın, Gör məni axır